कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गोरखनाथ मिश्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२८४४१११
राजेश कुमार राज लेखा अधिकृत लेखा शाखा
वैद्यनाथ दास इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२०५८९९०
जगन प्रसाद श्रेष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा kanchanrupmunicipality@gmail.com ९८५२८६०५५४
डम्वर प्रसाद गुप्ता संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८५११२२३००/९८१६७०२४२५
आनन्द प्रसाद गुप्ता सह-संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८१०५२०९३५
सुरेन्द्र प्रसाद यादव हे.अ. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८५२८२२८३५
वेचन सढोक यादव शाखा प्रमुख/ संयोजक कृषि शाखा ९८४२८३८०५१
चन्द्र किशोर मंडल शाखा प्रमुख/ संयोजक पशु-पंक्षी शाखा ९८४२८२२३८३
भावना घिमिरे शाखा प्रमुख/ संयोजक महिला तथा बालबालिका शाखा ९८५२८३८०३८
रिजन पोखरेल ना.सु पञ्जिकरण शाखा
राजेश कुमार यादव खरिदार
योगराज पोखरेल खरिदार
सुरेन्द्र नारायण चौधरी खरिदार
अशोक कुमार यादव इन्जिनियर घर नक्सा शाखा samrat11ashok@gmail.com
राजाराम यादव सव.इन्जिनियर
दिलिप कुमार यादव सव.इन्जिनियर योजना शाखा mdyadav031@gmail.com ९८४१४६७७४२
मनोज कुमार यादव अमिन
शिवनारायण यादव खरिदार घर नक्सा उपशाखा ९८१४७४९३४५
द्वारिका देवी निरौला खरिदार
कविता बस्नेत खरिदार
राजेश चौधरी क. अपरेटर
इनुस मन्सुरी वडा सचिव वडा नंं. १ ward01kanchanrupmun@gmail.com ९८६२८३३४६१/९८०५९६९७८६
नागेश्वर प्रसाद साह वडा सचिव वडा नंं. २ ward02kanchanrupmun@gmail.com ९८४२८५१८८७
नागेश्वर प्रसाद साह वडा सचिव वडा नंं. ३ ward03kanchanrupmun@gmail.com ९८४२८५१८८७
शत्रुघन प्रसाद यादव वडा सचिव वडा नंं. ४ ward04kanchanrupmun@gmail.com ९८०५९२२६२५
बविता कुमारी चौधरी वडा सचिव वडा नंं. ५ ward05kanchanrupmun@gmail.com ९८०७७५८८५९
मिरा देवी भट्टराई वडा सचिव वडा नंं. ६ र ७ ward06kanchanrupmun@gmail.com ९८४२८२३७९९
लोकनाथ लामिछाने वडा सचिव वडा नंं. ८ ward08kanchanrupmun@gmail.com ९८४२२३८३१०
गणेश कुमार यादव वडा सचिव वडा नंं. ९ र १२ ward09kanchanrupmun@gmail.com ९८४२८४२३४७
विभा देवी यादव वडा सचिव वडा नंं. १० ward10kanchanrupmun@gmail.com ९८१५३३९२९१
संजय कुमार गुप्ता रौनियार वडा सचिव वडा नंं. ११ ward11kanchanrupmun@gmail.com ९८६२९८१८१२
दामोदर ठाकुर श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४२८०२८६९
पवन कुमार यादव का.स. कृषि शाखा ९८०४७३१३००
गन्नु कुमार श्रेष्ठ का.स. पशु-पंक्षी शाखा ९८४२८३०५१५