कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
अम्विका प्रसाद चौलागाँई कार्यकारी अधिकृत ९८५२८४४१११
मनोज निरौला लेखा अधिकृत