कञ्चनरुप नगरपालिकाको पशु चिकित्सक र कृषि स्नातक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।