कञ्चनरुप नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ।