कञ्चनरुप नगरपालिकाको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना । । ।