कञ्चनरुप नगरपालिकाको शोक विदा सम्बन्धी सूचना । । ।