किसान सूचीकरण सहजकर्ता अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना । । ।