कृषि सूचिकरण सहजकर्ता अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ।