जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सप्तरीको मतदाता नामावली सम्बन्धी सूचना ।