नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र नगर प्रहरी हवल्दारको परीक्षा रद्द गरिएको सूचना ।