निःशुल्क तालिमको सार्वजनिक सूचना फारम भर्ने अन्तिम मिति जेष्ठ मसान्त सम्म मात्र ।