सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।