सम्पर्क

कञ्चनरुप नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कंचनपुर, सप्तरी

मधेश प्रदेश, नेपाल

फोन न.:०३१-५६०११४

ईमेलः kanchanrupmunicipality@gmail.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/kanchanrupMunicipality

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !