शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार कृषि पर्यटन र रोजगार, स्वच्छ हराभरा सुन्दर समृद्ध कंचनरुप नगर

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: १२
जनसंख्या: ६३,५५६
क्षेत्रफल: १४३.३३ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: कञ्चनरुप नगरपालिका र बैरवा गा.वि.स