"लागु औषध दुरुपयोग विरुद्ध लडौः रोकथाममा जोड दिऔं"