कञ्चनरुप नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी सूचना । ।