कञ्चनरुप नगरपालिकाको हटिया ठेक्का सम्बन्धी सूचना । ।