लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना । । ।