लेखापरिक्षण कार्यको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सुचना ।