सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि सूचना ।